Cancer, medical negligence, lavelle solicitors bronchoscopy with biopsy

Nasi doradcy z zakresu zaniedbań medycznych mają ogromne doświadczenie w radzeniu sobie z roszczeniami dotyczącymi chorób nowotworowych. Skoncentrujemy się całkowicie na Twoich potrzebach, zapewniając silną reprezentację ekspertów, aby zagwarantować, że otrzymasz maksymalne odszkodowanie za zaniedbanie medyczne. Nasi doświadczeni prawnicy są w stanie poradzić sobie z wieloma aspektami sprawy: błędnym diagniozowaniem lub jego brakiem i opóźnieniami w leczeniu raka.

Czasami na rozwój komórek rakowych w ciele wpływa środowisko, czynniki wewnętrzne lub mutacje genetyczne. DNA nowotworu nie odbiega budową od komórki macierzystej, ale ma jedną różnicę która czyni je niezwykle niebezpieczną: podział komórek następuje w bardzo szybkim tempie i potrafią się one odewrać i przemieszczać poprzez węzły chłonne na inne obszary ciała.


W rezultacie komórki rakowe atakują ważne narządy, uszkadzając ich funkcjonalność co może prowadzić do wyniszczenia organizmu i śmierci pacjenta.

Licznymi przypadkami choroby nowotworowej w przypadku kobiet jest rak szyjki macicy i nowotwór piersi. U mężczyzn najliczniej występującymi nowotworami są: rak okrężnicy i nowotwór prostaty. Dla obu grup najczęstrzym nowotworem jest również jeden z najgroźniejszych a mianowicie rak płuc. Nowotwór płuc może być spowodowany zanieczyszczeniami, ekspozycją na ciężkie związki chemiczne, paleniem tytoniu (także bierne palenie) i narażeniem na działanie związków azbestu. Istnieje kilka rodzajów raka płuc: drobnokomórkowy, rak niedrobnokomórkowy i międzybłoniak. Mesothelioma (międzybłoniak) w większości przypadków jest spowodowany ekspozycją na szkodliwe emisje azbestu. Pozostałe dotyczą przede wszystkim nałogowego palenia.

U kobiet rak piersi jest drugim, najczęściej występującym nowotworem. Jest to choroba silnie uwarunkowana genetycznie. Naukowcy odkryli charakterystyczne markery nowotworowe w genotypie człowieka, mianowicie marker HER-2, antygen nowotworowy CA 15-3, antygen rakowy 27-29 i antygen rakowo-płodowy CEA, które pomagają we wczesnym rozpoznaniu zagrożenia. Dzięki badaniom przesiewowym w kierunku obecności markerów nowotworowych oraz popularyzacji badań mammograficznych, wiele pacjentek ma szansę na całkowite wyleczenie, a śmiertelność z powodu raka znacząco spadła.

Rak jelita grubego coraz cześciej pojawia się w statystykach na drugim miejscu w USA zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego to badanie na krew utajoną i kolonoskopia w wieku 50 lat, a następnie co dziesięc lat aż do osiągnięcia 80 roku życia. Kolonoskopia to badanie poszukujące raka i polipów przedrakowych, które można usunąć a wycinki poddać badaniom histopatologicznym. Jeśli zostanie wykryte ognisko raka, zagrożony odcinek okrężnicy zostanie usunięty, wraz z pobliskimi węzłami chłonnymi. U większości pacjentów umiejscowienie guza pozwala na zachowanie ciągłości jelita. W przypadkach bardziej inwazyjnych niezbedne jest jednak wykonanie stomii.

Rak prostaty występuje u mężczyzn, a czynnikami ryzyka jest wiek pacjenta i dziedziczność. Jest to rak gruczołu znajdującego sie w sąsiedztwie pęcherza moczowego. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem pacjenta, a nowotwór stercza rozwija się powoli i bezobiawowo. Czasami, gdzy mężczyzna jest już w podeszłym wieku, choroba nie wogóle nie jest leczona. Agresywne formy nowotworu prostaty są zwykle poddane natychmiastowemu leczeniu bez względu na wiek.

Jeśli Ty, lub ktoś z Twoich bliskich ucierpiał z powodu komplikacji związanych z chorobą nowotworową, skonsultuj się z jednym z naszych specjalistów, który pomoże ocenić Twoją sprawę w celu ustalenia opcji prawnych, które Ci przysługują. Oferujemy bezpłatne konsultacje, aby ocenić, czy Twój przypadek kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania. Doradzamy jak ubiegać się o roszczenia i jak zaangażować cały proces. Udzielimy Ci jednoznacznej porady na temat Twoich szans na sukces i przewidywanej wartości Twojego roszczenia. Jeśli po rozmowie z nami zdecydujesz się nie podejmować roszczeń z tytułu błędów anestezjologicznych, nie obligujemy Cię do tego i nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami.