Doppelherz aktiv sugar level 30 capsules maintaining normal blood sugar levels – £11.35 picclick uk fasting blood sugar level chart

Item: 152575633775 ***ENG***Doppelherz AKTIV SUGAR LEVEL 30 CAPSULES Doppelherz Aktiv sugar levels recommended for people with impaired carbohydrate metabolism (diabetes). It contains an extract from the bark of cinnamon is recommended for use as part of a diabetic diet. Composition: Daily serving (2 capsules) contains extract from the bark of cinnamon 270 mg (equivalent to 2.4 g raw material; no established RDA) Thiamine (Vit. B1) 1.4 mg (100% RDA *) Riboflavin (vit. B2 ) 1.6 mg (100% RDA) for Vitamin B6 2 mg (100% RDA) for Vitamin B12 2 mcg (200% RDA) folic acid 300 mcg (150% RDA) Zinc 3 mg (20% RDA) Chromium 40 mcg (not established RDA) * percentage of recommended daily allowance (RDA)Action: The regulation of sugar levels in the body corresponds to the hormone: insulin. Insulin acts on the cells of the body by activating them in their respective metabolic eg.


The conversion of glucose into fat in fat cells or muscle glycogen in the cells. This leads to lower blood sugar levels. Insulin activates cells via insulin receptor (insulin-sensitive receptors). People with type I diabetes do not produce sufficient amounts of the hormone. However, most common type II diabetes, in which the body produces insulin is true, but the cells do not have adequate sensitivity to the hormone. Reduced insulin sensitivity may also occur in people who are overweight. It has been found that the components contained in cinnamon improve glucose control and blood lipids – particularly in the case of type II diabetes and overweight persons. For this effect corresponds to the active bioflavonoid – MHCP, which activates insulin receptors and thus stimulates cells to take up glucose from the blood and its transformation, eg. In fat or glycogen. The product also complements the diet with vitamins and minerals, especially important for people with impaired tolerance carbohydrates (diabetes): B vitamins: B1, B2, B6 – important for proper metabolism of carbohydrates in the body. folic acid and vitamin B12 – regulating metabolism and blood levels of homocysteine. minerals zinc and chromium – play an important role m. al. in the synthesis and release of the insulin and to affect its effectiveness. The extract cinnamic forming part of the capsule is derived from cinnamon bark using a method to maintain its beneficial properties. This makes it possible to provide the body with the active extract in the form of a neutral taste. The capsules do not contain sugar or lactose. Indications: The product is recommended for people with impaired carbohydrate metabolism (diabetes). It contains an extract from the bark of cinnamon is recommended for use as part of a diabetic diet. It has been shown that regular consumption of an extract of cinnamon as a supplement to the overall diabetic diet can have beneficial effects on carbohydrate metabolism by reducing blood sugar levels.Usage: Take 1 capsule 1-2 times daily with a meal or immediately after a meal, with a sufficient amount of liquid. Do not chew. In order to achieve the proper effect of the preparation it is recommended for a long time. ***PL***DOPPELHERZ AKTIV NA POZIOM CUKRU 30 KAPSUŁEKDoppelherz Aktiv Na Poziom Cukru zalecany dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzycą). Zawiera wyciąg z kory cynamonowca zalecany do stosowania w ramach diety cukrzycowej. Skład: Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera: Wyciąg z kory cynamonowca 270 mg (co odpowiada 2,4 g surowca; nie ustalono ZDS) Tiamina (wit. B1) 1,4 mg (100% ZDS*) Ryboflawina (wit. B2) 1,6 mg (100% ZDS) Witamina B6 2 mg (100% ZDS) Witamina B12 2 mcg (200% ZDS) Kwas foliowy 300 mcg (150% ZDS) Cynk 3 mg (20% ZDS) Chrom 40 mcg (nie ustalono ZDS) * procent realizacji zalecanego dziennego spożycia (ZDS)Działanie: Za regulowanie poziomu cukru w organizmie odpowiada hormon: insulina. Insulina wpływa na komórki organizmu aktywując w nich odpowiednie przemiany metaboliczne np. przekształcanie glukozy w tłuszcz w komórkach tłuszczowych lub w glikogen w komórkach mięśni. Prowadzi to do obniżenia poziomu cukru we krwi. Insulina uaktywnia komórki poprzez receptory insulinowe (receptory wrażliwe na insulinę). Osoby z cukrzycą typu I nie produkują wystarczającej ilości tego hormonu. Najczęściej występuje jednak cukrzyca typu II, w której organizm co prawda produkuje insulinę, ale komórki nie posiadają odpowiedniej wrażliwości na ten hormon. Obniżona wrażliwość na insulinę może też występować u osób z nadwagą. Stwierdzono, że składniki zawarte w cynamonie poprawiają regulację poziomu glukozy i lipidów we krwi – szczególnie w przypadku cukrzycy typu II oraz u osób z nadwagą. Za ten efekt odpowiada aktywny bioflawonoid – MHCP, który uaktywnia receptory insulinowe i w ten sposób pobudza komórki do pobierania glukozy z krwi i jej przekształcania np. w tłuszcz lub glikogen. Preparat uzupełnia również dietę w witaminy i składniki mineralne, szczególnie istotne dla osób z zaburzoną tolerancją węglowodanów (cukrzycą): Witaminy z grupy B: B1, B2, B6 – ważne dla prawidłowego metabolizmu węglowodanów w organizmie. Kwas foliowy i witamina B12 – regulujące metabolizm i poziom homocysteiny we krwi. Składniki mineralne: cynk i chrom – pełniące istotną rolę m.in. w syntezie i uwalnianiu insuliny oraz wpływające na skuteczność jej działania. Wyciąg cynamonowy wchodzący w skład kapsułek uzyskiwany jest z kory cynamonowca za pomocą metody pozwalającej na zachowanie jego korzystnych właściwości. Umożliwia to dostarczenie organizmowi aktywnego ekstraktu w neutralnej smakowo postaci. Kapsułki nie zawierają cukru ani laktozy. Wskazania: Produkt zalecany dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzycą). Zawiera wyciąg z kory cynamonowca zalecany do stosowania w ramach diety cukrzycowej. Wykazano, że regularne spożywanie wyciągu z cynamonu jako uzupełnienie całościowej diety cukrzycowej może mieć korzystny wpływ na metabolizm węglowodanów obniżając poziom cukru we krwi. Sposób użycia: Zażywać 1 kapsułkę 1-2 razy dziennie podczas posiłku lub zaraz po posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu. Nie rozgryzać. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie preparatu przez dłuższy czas. Condition: New See More