Medical english cinnamon blood sugar

Przedmiotem prezentowane w niniejszym dokumencie, z jednej strony jest ściśle związane z tematami poprzednich artykułów, ale z drugiej strony jest zupełnie inny od nich. Materiały prezentowane na blogu, można zbadać artykuły z nazwą choroby; dowiedzieć się o różnicy w wartości sześciu słów, o których mowa różnych rodzajów bólu (wybór słowa: pain / ache / pang / throe / twinge / stitch i dowiedzieć się, jak czasownik jest lepiej przekazywania pomocy w języku angielskim (wybór słowa: help / aid / assist ). To dlatego, że ostatni artykuł pożyczyć dwa słowa — to help i aid I skupimy się na awaryjnych (ten pierwszy) opieki medycznej w nagłych wypadkach, które w języku angielskim będzie brzmieć jak First aid

Myślę, że prawie nikt nie kwestionuje faktu, że wiedza na temat pierwszej pomocy jest absolutnie niezbędne dla każdego.


Rzeczywiście, dzięki pomocy świadczonej możemy uratować życie to save smb’s life I nie wiemy, kiedy i gdzie coś może się zdarzyć — w domu, pracy, szkole, wakacje, etc. Zwłaszcza, gdy jesteś za granicą, należy zapoznać się ze sposobem, w języku angielskim, o którym mowa pewnych sytuacjach, które wymagają pierwszej pomocy, i jakie działania powinny być stosowane. Po tym wszystkim, jeśli nawigacja w nazwach szkody lub pierwszej pomocy działań, nie będziesz jedynym zbawicielem siebie, ale także pomóc osobie, która udzieli pierwszej pomocy.

W niektórych przypadkach, pierwszej pomocy? W sytuacji, gdy mamy do czynienia z cięcia i innych rodzajów ran cuts scrapes grazes krwawienia bleedings nosebleeds — krwawienie z nosa), ataków astmy asthmatic attacks złamań fractures oparzenia burns scalds zatrucia poisons cukru we krwi low blood sugar zawał serca heart attacks stan szoku shocks kurcze mięśni muscle cramps i inne.

Z oparzeniami suche ciepło burn wrzącej wody lub pary scald należy przemyć skażone miejsce zimną wodą, przykryć ranę wound z folią spożywczą cover with cling film i wezwać karetkę pogotowia emergency service W przypadku oparzenia słonecznego sunburns niezbędne aby doprowadzić ofiarę do lokalu to bring the casualty indoors pić zimnej wody, przetrzeć skórę zimną mokrą gąbką to sponge the skin Jeśli ofiara jest obserwowane zawroty głowy he seems dizzy bóle głowy headache temperatura temperature to jest oczywiste, że ma udar cieplny heatstroke

Jeśli krwawienie z nosa nosebleed Siedzimy man lean zapytać o cokolwiek to lean forward zalecamy usta oddychanie to breathe through their mouth palcami ścisnąć nozdrza to pinch the soft part of the nose Jeżeli krwawienie nie ustępuje w ciągu godziny, i wezwać pomoc. Ale są bardziej poważne krwawienie, którego siła zależy od położenia, rozmiaru i głębokości rany. W tym przypadku należy sprawdzić, czy ciało obce rany an object embedded in the wound Jeśli nie, naciśnij na rany z rąk (ręcznik). Gdy rana jest na ramieniu lub nodze, podnieść kończynę powyżej poziomu serca to raise the limb above the level of the heart

Z drobnych skaleczeń i zadrapań scratches and grazes jest łatwy w obsłudze. Jest to konieczne, aby dokładnie przemyć ranę to wash wound gently usunąć wszystkie zanieczyszczenia i pozostałości ciał obcych debris do rany, a następnie, w razie braku krwawienia nałożenie sterylnego bandaża klejącej sterile adhesive bandage Jeśli nie można usunąć cały brud z rany, nie może zatrzymać krwawienie to stop bleeding lub rozmiar cięcia rany cut więcej niż 1 cm długości, czy rana jest bardzo głęboka, prosimy o kontakt z punktem opieki emergency room Najprawdopodobniej jest to konieczne, aby nałożyć na ranę szwami stitches

Podczas złamania jest bardzo ważne, aby utrzymać ofiarę w spokoju i bezruchu to keep a casualty still aż można dostać go do szpitala. Trzymać złamaną kończynę broken limb może być używany skręcone koce rolled up blankets poduszki, poduszki cushions ubrania, czy cokolwiek innego pod ręką. Bądź przygotowany, że dana osoba może wykazywać oznaki szoku: blada, chłodna i wilgotna w dotyku pale cold and clammy skin częste, a następnie słabych impulsów rapid weak pulse płytki oddech shallow breathing pocenie się sweating reklamacje nudności i pragnienia complaints of nausea and thirst

Co zrobić, jeśli na cukrzycę zwiększać lub zmniejszać stężenie cukru we krwi high blood sugar / hyperglycaemia or low blood sugar / hypoglycaemia W pierwszym przypadku, jak najszybciej dostarczymy rannych do szpitala. W drugim przypadku hospitalizacji można uniknąć szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi to raise blood sugar level z pomocą słodkiego napoju lub coś słodkiego do jedzenia. Jak się zachować, jeśli podejrzewasz, że ktoś ma atak serca heart attack Aby poradzić sobie z tą chorobą nie, dlatego przed przybyciem awaryjnego ambulance umieścić człowieka, jak jest to wygodne, niech żucia 300 mg aspiryny, jeśli nie uczulony na lek. Głównym ryzykiem — zatrzymać bicie serca the heart stops beating Bądź przygotowany, aby reanimować to resuscitate

Szok, który zagraża życiu ludzkiemu life-threatening condition występuje wtedy, gdy organy życiowe vital organs nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu z powodu zmniejszonego przepływu krwi reduced blood circulation Aby pomóc ofiarom, konieczne jest, aby zatrzymać krwawienie blood loss jeśli w ogóle, aby uspokoić osobę to reassure umieścić go, unosząc nogi to lie him down with their legs raised i poluzuj obcisłe elementy odzieży to loosen tight clothing przywrócić normalne krążenie krwi to encourage circulation Wtedy to do karetki lekarzy.

Zatrucie poisoning — kolejne nieprzyjemne doświadczenie dla medycyny w języku angielskim. Może zatruć wypadek accidentally to jest zwykle w przypadku dzieci, lub celowo intentionally na przykład, gdy ktoś chce popełnić samobójstwo to commit a suicide W każdym przypadku trucizny poisonous substance niszczy korpus damage the body Jeśli jakiekolwiek poważne zatrucia wezwać pogotowie ratunkowe i spróbować dowiedzieć się (jeśli poszkodowany jest przytomny), że gdy jest połknięcia to swallow w jakiej ilości. Gdy zatrucie pokarmowe food poisoning mogą być pominięte w stosunkowo lekkich przypadkach awaryjnych. — Twoim zadaniem jest, aby ofiary wziąć tyle cieczy (to encourage smb. to take plenty of fluids / to rehydrate smb. with plenty of fluids

Oczywiście, nie nie wymienia wszystkie przypadki, w których konieczne może być pierwsza pomoc. W medycynie, w języku angielskim jest jeszcze wiele terminów i nazw, które pomogą rozwikłać jak udzielić pierwszej pomocy. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem w sposób bardziej szczegółowy, radzę przeczytać materiał na temat tych środków (niektóre mają wideo First Aid):