Mojacukrzyca.org – informacje grupa sanofi ogłasza zbliżające się wprowadzenie glukometru mystar extra blood sugar levels symptoms

Paryż, Francja – 25 września 2013 roku – Podczas dorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) w Barcelonie (Hiszpania), Sanofi (EURONEXT: SAN oraz NYSE: SNY) przedstawiła innowacyjny glukometr MyStar ExtraŸ – pierwsze urządzenie do samodzielnego monitorowania poziomu glikemii, które określa szacunkową wartość parametru A1c, będącego kluczowym wskaźnikiem długoterminowej kontroli glikemii. 3,4

Badanie poziomu hemoglobiny A1c (HbA1c) stało się podstawą do oceny stopnia wyrównania cukrzycy, a wynik tego oznaczenia jest powszechnie wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. 5, 6 Glukometr MyStar ExtraŸ, szczególnie wygodny dla osób rozpoczynających leczenie insuliną lub już stosujących insulinoterapię, jest glukometrem wspomagającym, który pomaga zaangażować osoby chore na cukrzycę w świadomą insulinoterapię i plan leczenia. 7,8,9


Funkcja szacowania poziomu A1c w glukometrze MyStar ExtraŸ wykorzystuje nową metodę szacowania poziomu A1c, opartą na śledzeniu uśrednionego poziomu glikemii na podstawie danych z samodzielnego monitorowania zapamiętanych w urządzeniu. Dane naukowe przedstawione podczas konferencji EASD 2013 wykazują, że procedura oszacowania zastosowana w glukometrze MyStar ExtraŸ zapewnia dokładne oszacowanie długoterminowej uśrednionej wartości poziomu glikemii. 1,2

– Główną zaletę tej metody stanowi fakt, że działa ona nawet w przypadku rzadkiego rejestrowania danych z samodzielnego monitorowania – na przykład w oparciu o oznaczenia poziomu glikemii na czczo oraz sporadycznie wykonywane profile dobowe – dzięki czemu pozwala uzyskać wiarygodny wynik oszacowania w sytuacjach, gdy inne techniki mogą zawodzić. Badania przeprowadzone w warunkach in silico potwierdziły, że procedura dynamicznego oszacowania zastosowana w glukometrze MyStar ExtraŸ dokładnie śledzi zmiany średniego poziomu glikemii, które przekładają się na zmiany poziomu A1c – powiedział dr Boris Kovatchev, profesor w Szkole Medycznej oraz w Szkole Inżynierii i Nauk Stosowanych Uniwersytetu Virginia, a także Dyrektor Centrum Technologii Diabetologicznych UVA, podczas konferencji prasowej firmy Sanofi przy okazji kongresu EASD, zatytułowanej Na dobrej drodze z glukometrem MyStar ExtraŸ: Nowy glukometr umożliwia oszacowanie poziomu A1c i dostarcza kompleksowych wskazówek osobom z cukrzycą.

Glukometr MyStar ExtraŸ jest szczególnie wygodny dla osób, które rozpoczynają stosowanie insuliny lub które już stosują insulinoterapię, ponieważ dostarcza on dodatkowych informacji związanych z poziomem glukozy we krwi na temat ogólnej kontroli glikemii, takich jak uśrednione wartości glikemii na czczo z okresu trzech, siedmiu i trzydziestu dni, jak też trendy występujące w poziomie glikemii na czczo. Trzydniowa średnia FPG stanowi ważny parametr przy modyfikowaniu dawek insuliny. 10 Te dodatkowe funkcje mogą pomóc pacjentom śledzić skuteczność stosowanego leczenia, dzięki czemu pozostają oni umotywowani do osiągania celów leczenia, co przekłada się na zapobieganie powikłaniom cukrzycy.

– Osoby z cukrzycą muszą aktywnie uczestniczyć w leczeniu występującej u nich choroby, aby osiągnąć odpowiednie wyrównanie poziomu glukozy we krwi. Wsparcie i wskazówki poprzez wykorzystanie nowych technologii w samodzielnym monitorowaniu poziomu glikemii mogą zwiększyć motywację pacjentów do dalszej walki z chorobą – a motywacja jest bardzo ważna w przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca. Co więcej, w szeregu badań wykazano, że bieżące informacje na temat poziomu A1c mogą naprawdę pomóc pacjentom w dostrzeżeniu wartości samodzielnego udziału w leczeniu cukrzycy, co może ostatecznie pozwolić uzyskać poprawę kontroli tej choroby – powiedział dr William Polonsky, kliniczny profesor nadzwyczajny psychiatrii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego oraz założyciel i prezes Behawioralnego Instytutu Cukrzycowego.

Podczas konferencji prasowej eksperci z firmy Sanofi zgodzili się co do tego, że proste zilustrowanie postępów leczenia może także przyczynić się do poprawienia skuteczności postępowania w cukrzycy oraz do uzyskania lepszych wyników leczenia pacjentów z cukrzycą, a szczególnie osób, które rozpoczynają stosowanie insuliny lub które już stosują insulinoterapię.

– W Sanofi naszym celem jest to, aby naprawdę zrozumieć potrzeby osób z cukrzycą oraz dostarczyć im skuteczne, proste narzędzia i wskazówki, ułatwiające życie z tą chorobą oraz jej leczenie – powiedział Pierre Chancel, Starszy Wiceprezes Globalnego Działu Cukrzycy Sanofi. – Zbliżające się wprowadzenie urządzeń MyStar ExtraŸ i MyStar SylkFeelŸ podkreśla zaangażowanie Sanofi w działania, mające na celu dostarczanie innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań ułatwiających pacjentom zaangażowanie się w leczenie cukrzycy.

Znak CE uzyskały odpowiednio firmy AgaMatrix Inc. dla MyStar ExtraŸ oraz HTL-STREFA S.A. dla MyStar SylkFeelŸ – są to prawni wytwórcy tych urządzeń i partnerzy Sanofi w działaniach związanych z opracowaniem tych produktów. MyStar SylkFeelŸ to nowy nakłuwacz, łatwy w użyciu i delikatny, a przy tym działający bez wibracji, dzięki czemu wykonywanie oznaczeń poziomu glikemii jest mniej bolesne. Dodatkowo regulacja głębokości nakłucia i bezpieczne usuwanie ostrza zapewniają wygodę i bezpieczeństwo wykonywania testów. 11

Glukometr MyStar ExtraŸ i nowy nakłuwacz MyStar SylkFeelŸ, teraz zatwierdzone w Europie, będą dostępne w wybranych krajach europejskich począwszy od ostatniego kwartału 2013 roku. Będą one stanowiły uzupełnienie nowej oferty Sanofi pod nazwą MyStarŸ, łączącej urządzenia, usługi i wytyczne dla prostego i skutecznego leczenia cukrzycy.

• The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993; 329: 977-86.

• UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). The Lancet. 1998; 352: 837-53.

• UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). The Lancet. 1998; 352: 837-53.