Symulacje endoskopowe centrum medyczne kształcenia podyplomowego post colonoscopy side effects

Projekt jest skierowany do lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestniczących w procesie kształcenia podyplomowego (m.in. w dziedzinach: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, geriatrii, ortopedii i traumatologii, reumatologii, medycyny rodzinnej), odbywających moduł specjalistyczny.

Na etapie wypracowywania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 14 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych, obsługujących symulatory w Centrum Symulacji Endoskopowej, utworzonym w toku realizacji projektu. W trakcie wizyt studyjnych w krajach partnerów zagranicznych nabędą oni wiedzę i umiejętności praktyczne. Na etapie testowania osoby te będą instruktorami lekarzy w trakcie specjalizacji.

Projekt jest skierowany do lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestniczących w procesie kształcenia podyplomowego (m.in.


w dziedzinach: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, geriatrii, ortopedii i traumatologii, reumatologii, medycyny rodzinnej), odbywających moduł specjalistyczny.

Na etapie wypracowywania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 16 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych, obsługujących symulatory w Centrum Symulacji Endoskopowej, utworzonym w toku realizacji prpojektu. W trakcie wizyt studyjnych w krajach partnerów zagranicznych nabędą oni wiedzę i umiejętności praktyczne. Na etapie testowania osoby te będą instruktorami lekarzy w trakcie specjalizacji.

Na etapie wdrożenia nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 76 przyszłych instruktorów technik endoskopowych. Będą to osoby stanowiące kadrę akademickich ośrodków regionalnych, które nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania wypracowanego przez CMKP standardu wykorzystania technik symulacji medycznej w procesie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny.

Nabór do udziału w szkoleniach będzie prowadzony przez komisję rekrutacyjną, która wyłoni lekarzy – uczestniczących w projekcie z uwzględnieniem zaawansowania procesu specjalizacji, już zdobytej wiedzy teoretycznej i podstaw praktycznych, zdobytych podczas określonych staży specjalizacyjnych. Warunkiem udziału będzie zrealizowanie określonego etapu szkolenia specjalizacyjnego.

A. The aim of the project is to enhance the quality and safety of postgraduate training programs of physicians by introduction of new simulation based on programs in the filed of endoscopy (bronchoscopy, gastroscopy, colonoscopy, etc.) and laparoscopic based surgical procedures (minimal invasive surgery) from January 2017 till September 2021.

b. Study visits of groups of physicians specializing in their field of endoscopy (bronchoscopy, colonoscopy, gastroscopy, laparoscopy – minimal invasive surgery). This team will in each of the developing field produce new solutions in the practical aspects of educational process. The travel expenses on the side of the CMKP. Maximal duration – 4 days

2. Testing of the developed postgraduate training programs will be scheduled during the period of 10.2018 – 03.2020. The assessment of the developed programs will be carried out by way of videoconferences, teleconferences, assessment of programs developed during the testing period.

3. Analysis of the effects of the tested programs and development of the final recommendations with the help of the transnational partners. This is scheduled for the period of 04.2020 – 03.2021. This development of this final document will be will be carried out by way of videoconferences, teleconferences, assessment of programs developed during the testing period.

4. Implementing the new solution developed with the support of the transnational Partner. In the framework of this measure, within the period from 04. 2021 to 06. 2021, the Partner will designate its representatives and will enable them to participate in the consultations connected with developing the recommendation that will ensure the durability of the solution and the instruction describing the functioning of the developed solution, by means of, for instance: videoconferences, remote consultations, etc.;

c. During implementation phase the target groups will consist of 76 future instructors specializing in minimal invasive simulation techniques or endoscopy from different centers in Poland. These instructors will implement the developed programs in their academic centers.