Unit 8 – pdf free download average blood sugar reading

protein białko carbohydrate węglowodan dairy products produkty mleczne pulses rośliny strączkowe high in fat wysoka zawartość tłuszczu to contain zawierać low in vitamins ubogie w witaminy junk food fast food calories kalorie nutritious meal pożywne posiłki unhealthy meal niezdrowe posiłki an athlete sportowiec a diabetic cukrzyk to lose weight schudnąć lentils soczewica steak stek lamb jagnięcina broccoli brokuły eggs jajka pasta / noodles makaron bean sprouts kiełki fasoli tofu tofu soy sauce sos sojowy tuna tuńczyk olives oliwki beans fasola mushrooms grzyby grilled grillowany/ z rusztu fried smażony boiled gotowany baked pieczony to stir-fried przysmażać/podsmażać steamed parzony tuna fish pie tuńczyk w cieście soup zupa two slices of beef dwa kawałki wołowiny a lamb kebab kebab z jagnięciny rice ryż potatoes ziemniaki


bean fasola tomato sauce sos pomidorowy tinned tomatoes pomidory w puszce onion rings krążki cebulowe chocolate pudding budyń czekoladowy banana banan a doughnut pączek yoghurt jogurt bottle of cola butelka coli glass of orange juice / wine / milk szklanka soku pomarańczowego/wina/mleka repair naprawa citrus fruit owoce cytrusowe to reduce stress zmniejszyć stres wholegrain bread pieczywo pełnoziarniste cereals zboża fatty foods tłuste pokarmy butter masło cheese ser healthy bones / teeth zdrowe kości/zęby to absorb calcium do absorbcji wapnia to be exposed to sunlight być narażonym na działanie światła słonecznego calcium wapń iron żelazo to carry oxygen do przenoszenia tlenu pale blady tired zmęczony to get anaemia dostać anemii red meat czerwone mięso liver wątroba zinc cynk fats tłuszcze to fight colds and infections walczyć z przeziębieniem, infekcją shellfish skorupiak nuts orzechy seeds nasiona essential fatty acid niezbędny kwas

tłuszczowy oily fish olej rybny mackerel makrela sardines sardynki salmon łosoś to build up budować to maintain utrzymanie to replace the tissues zastąpienie tkanek to be made up of być wykonane w sugars cukry to be broken down by (i.e. enzymes) podział przez grain products produkty zbożowe to fuel the body paliwo dla ciała hormones hormony to insulate oddzielać, izolować unsaturated fats tłuszcze nienasycone cardiovascular system układ sercowo naczyniowy potassium potas selenium selen folic acid kwas foliowy eating disorders zaburzenia jedzenia BMI = Body Mass Index diabetes cukrzyca balance równowaga childhood dziećinstwo diet dieta glucose glukoza active aktywny obesity (n.) otyłość obese (adj.) otyły overweight (adj.) nadwaga underweight (adj.) niedowaga snacks przekąski exercise ćwiczenie fruit owoce vegetable warzywa nutritionist specjalista od

żywienia hypoglycaemia hipoglikemia to inject sb with insulin wstrzyknąć insuline liver failure niewydolność wątroby to eat oneself to death ojeść się na śmierć to take legal action against sb – podjęcie działań prawnych przeciwko fast-food company firma fast- food to accuse sb of sth oskarżać kogoś o to make sb fat utuczyć kogoś slim szczupły depression depresja lethargy letarg to have cravings for mieć apetyt na to be addicted to być uzależnionym vegetarian diet dieta wegetariańska tobacco industry przemysł tytoniowy to encourage dodawać odwagi, wspierać to fill the stomach wypełnić żołądek to cut down on sth obniżyć coś to cut sth out completely wyciąć coś całkowicie abnormal weight loss nieprawidłowa utrata wagi difficulty sleeping trudności z zasypianiem to feel miserable czuć się nieszczęśliwym hair loss utrata włosów to stop having periods przestać mieć okres